uw organisatie avg/gdpr proof

De wet eist technische en organisatorische maatregelen voor een bewustere verwerking van privacygevoelige informatie binnen organisaties, maar hoe pakt u dat aan?
beveiliging persoonsgegevens avg gdpr

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke richtlijnen

Inmiddels is de nieuwe Europese wetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een tijdje van kracht. Deze nieuwe wetgeving gaat over de bescherming van de privacy van individuen. Deze wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de Europese Unie.

We zien dat veel bedrijven inmiddels aan de ‘borging’ en het op orde brengen van de documentatie hebben voldaan en daarmee de eerste verplichtingen geïmplementeerd hebben. De wet vraagt echter ook om passende technische en organisatorische maatregelen.

de basismaatregelen op orde, maar dan?

Wij bieden diensten, speciaal gericht op een goede en veilige naleving van de AVG. Deze diensten zijn specifiek gericht op borging, bewustwording en implementatie van technische maatregelen.

UW BASISDOCUMENTATIE OP ORDE

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie, helpen wij in één of twee dagen uw organisatie AVG ready te maken. U hoeft niet zélf het wiel uit te vinden, dat hebben wij al voor u gedaan. Wij hebben diverse assessments en middelen ter ondersteuning ontwikkeld.

ict security assessments

security awareness

Uw medewerkers zijn van doorslaggevend belang bij het voorkomen van een datalek. Hoe traint u werknemers op het voorkomen en signaleren ervan? Met het AVG awarenessprogramma worden uw collega’s op een laagdrempelige manier op de hoogte gebracht en bewust gemaakt van alle do’s en dont’s op het gebied van beveiliging en de privacyregels. 

advies en implementatie van technische maatregelen

Op basis van uw beveiligingsbeleid en procedures, stellen wij gezamenlijk een roadmap op om uw databeveiliging in place te brengen. Stap voor stap werken we toe naar een optimaal beveiligde ICT omgeving, toegespitst op uw business en behoeftes. Uw beleid vormt hierin de leidraad voor technische maatregelen, die zorgen dat medewerkers (voor een groot deel) automatisch aan beleid meewerken.

technische ict beveiligings maatregelen

HOE ver bent u met avg / GDPR?

Wij brengen het voor u in kaart en helpen u verder.
Wellicht is dit ook interessant voor u
ICT beveiligingsbeleid als basis voor technische ict maatregelen
Hoe ‘security aware’ is uw organisatie?
E-mail gehackt! Wat nu?