Kansen creëren: ICT security als business enabler

Hoe innovatief vermogen en veilig samenwerken uw bedrijf laat groeien

Wij zien vaak dat het thema ICT security vanuit een perspectief van risico’s en gevaren wordt gebracht. Voor sommigen misschien een logische benadering, maar wij focussen liever op de kansen die een goede ICT beveiliging biedt om uw organisatie te laten groeien.

Zet ICT security in een kansrijk licht

Feit is, dat het hebben van géén of slechts minimale ICT beveiliging de kans op ongewenste toegang tot data vergroot.
Zeker met de aangescherpte compliancy regels (bijvoorbeeld AVG/GDPR), kan het gebrek aan beveiliging leiden tot risicomijdend gedrag: mensen wisselen minder data uit om het risico op een datalek te minimaliseren.
Anderzijds is er binnen de organisatie meestal ook geen inzicht in de activiteiten en het (wellicht ongewenste) applicatiegebruik van medewerkers; dit kan (onbewust) het onveilig uitwisselen van gevoelige data verder in de hand werken (dit wordt ook wel ‘shadow IT’ genoemd).

Door deze gedragingen worden de kánsen die samenwerking (ofwel: het delen en uitwisselen van gegevens tussen medewerkers, klanten en andere partners ) biedt, niet optimaal benut. Mijdend of alternatief gedrag van de medewerker werkt dan beperkend voor uw organisatie; het kan de groei van uw organisatie remmen. Want een bedrijf runnen zonder het uitwisselen van data is ondenkbaar.

We kunnen daardoor zelfs stellen dat het implementeren van de juiste beveiligingsmaatregelen, bedrijven beter in staat stelt om nieuwe manieren van (slim) samenwerken mogelijk te maken. Hiermee kan op verschillende manieren onderscheidend vermogen en efficiëntie (kostenreductie) voor de organisatie worden gecreëerd.

Innovatie; door veilig samenwerken slimme functionaliteiten ontdekken

Security is een van de belangrijkste voorwaarden voor de huidige digitale transformatie en innovatie van bedrijven. De juiste beveiligingsmaatregelen stelt bedrijven en hun medewerkers in staat om beter met elkaar samen te werken en het geeft gebruikers meer vrijheid in werklocatie en -device doordat het mogelijk is geworden overal en op elk moment toegang te verkrijgen tot data.

Medewerkers kunnen experimenteren met nieuwe, slimmere samenwerkingsvormen, zonder dat de bedrijfsdata én de arbeidsproductiviteit van de organisatie in gevaar komt. De beveiliging, productiviteit, creativiteit én flexibiliteit van organisaties én medewerkers verbetert hierdoor substantieel. Dé basis om als bedrijf te kunnen blijven innoveren en te groeien.

Een goede beveiliging als onderscheidend vermogen

In een digitaal tijdperk waarin steeds meer bedrijven met elkaar samenwerken en systemen aan elkaar koppelen, hebben beveiligingsrisico’s niet alleen impact op het bedrijf zelf, maar ook op hun klanten en partners. Security is daarom niet alleen de verantwoordelijkheid voor individuele bedrijven, want het heeft invloed op een gehele bedrijfsketen.

We zien dat bij veel bedrijven hun ICT-security nog niet op orde is, of dat er nog onvoldoende maatregelen zijn genomen. Hier ligt een grote kans om onderscheid te kunnen bieden ten opzichte van de competitie; wanneer bedrijven kunnen aantonen dat zij hun beveiligingsbeleid en security strategie wél op orde hebben, lopen zij op dit moment écht voorop en kunnen hier veel voordeel mee behalen. Populaire certificeringen die dat onderscheid kunnen aantonen zijn bijvoorbeeld ISO 27001 en de NEN 9510.

Veilig werken in de cloud is een goede start, maar maak afspraken

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om (een deel van) hun bedrijfsinformatie naar de cloud te brengen. Cloud gebaseerd werken biedt (vaak met één druk op de knop) veel mogelijkheden tot efficiënt samenwerken en het veilig delen van data. Echter, realiseer u dat dit slechts een deel van de oplossing is. De uitdaging in deze ‘nieuwe’ vorm van werken ligt voor organisaties op dit moment in het afstemmen van het gewenste beleid. De vele toepassingen en kansen die slim samenwerken biedt, vraagt om goede afspraken met elkaar, zodat organisaties voorkomen dat hun omgeving onbeheersbaar wordt.

Een simpel voorbeeld ter illustratie:
U wilt een bestand delen met een collega (intern) of een klant (extern). Hoe doet u dat? Doet u dit via een link? Hoe lang blijft deze link dan actief voor de ontvanger? Zijn er afspraken gemaakt over de houdbaarheid van de link? 24 uur? Een maand? De link verloopt nooit? En vindt u dat de regels voor alle bestanden gelijk zijn of zijn er wellicht nog extra restricties voor bepaalde data? Welke data mag wel en welke mag niet worden uitgewisseld, met wie en door wie?

Kortom, de nieuwe mogelijkheden op het gebied van samenwerken biedt veel kansen, maar bewuste keuzes over beveiliging en regelgeving zorgen ervoor dat u met uw bedrijf daar maximaal profijt van heeft.

Benieuwd naar uw groeikansen?

Vraag dan nú vrijblijvend een security assessment aan voor uw organisatie.

Inphos security oplossingen: Complete beveiliging, op elk gebied

Wij helpen organisaties met hun digitale transformatie door het creëren van een moderne, op cloud gebaseerde ICT-omgeving. Een werkplek die gericht is op de standaarden van nu, maar ook flexibel en aanpasbaar is ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Hierin staat een optimale afstemming tussen slim samenwerken en de juiste beveiliging centraal. Wij bieden oplossingen waarmee medewerkers sneller, makkelijker en veiliger kunnen samenwerken. Daarbij zetten wij in op securitymaatregelen die gebaseerd zijn op drie pijlers: de techniek, proces maar bovenal de mens. Wij nemen onze klanten daarin bij de hand en begeleiden hen in hun route naar het bedrijf van de toekomst, in een tempo dat past bij de klant.
Wellicht is dit ook interessant voor u:
Schaduw ICT: een onderschat probleem in het MKB
ICT beveiligingsbeleid als basis voor technische ict maatregelen
Hoe ‘security aware’ is uw organisatie?